DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Đề thi thử thầy Hiền ĐHSP Huế

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Lý Chí Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:21' 14-05-2009
  Dung lượng: 75.5 KB
  Số lượt tải: 271
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA SỐ 25
  Câu 1: Có các nhận xét sau:
  1. Benzen thuộc loại HC no vì có khả năng tham gia phản ứng thế halogen.
  2. Benzen tham gia phản ứng thế dễ hơn phản ứng cộng. 3. Các đồng đẳng của benzen làm mất màu dd KMnO4 khi đun nóng.
  4. Benzen tham gia phản ứng thế dễ hơn ankan. 5. Các nguyên tử trong phân tử benzen đều nằm trên một mặt phẳng.
  A. 1,2,3,4 B. 2,4,5 C. 1,3,5 D. 2,3,5 E. 3,4,5
  Câu 2: Hiđro cacbon X có công thức phân tử C8H10. X không làm mất màu dd nước Brôm. Khi đun nóng X với dd KMnO4 tạo hợp chất có công thức C7H5KO2 (chất Y). Cho Y tác dụng với dd HCl tạo chất có công thức C7H6O2. Tên gọi của chất X là:
  A. Etyl benzen B. 1,2 đimetyl benzen C. 1,3 đimetyl benzen D. 1,4 đimetyl benzen E. Cả A,B, C đều đúng
  Câu 3: Có các nhận xét sau:
  1. Những hợp chất hữu cơ mà phân tử có chứa nhóm –OH và vòng benzen thuộc loại phenol.
  2. Phenol là hợp chấtmà phân tử có nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cácbon.
  3. Những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm –OH liên kết với gốc hyđrocacbon có chứa nhân benzen.
  4. Phenol có tính axít mạnh hơn C2H5OH nhưng yếu hơn CH3COOH.
  5. Phenol có thể tạo ra este có dạng công thức RCOOC6H5. Những nhận xét đúng là:
  a. 1,2,3,4,5 B. 3,4,5 C. 4,5 D. 2,4,5 E. 1,4,5
  Câu 4: Có các nhận xét sau: 1. Anđehit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm –CHO.
  2. Anđehit và xeton cộng hợp H2 (dư) tạo rượu no. 3. Hợp chất hữu cơ có chứa nhóm – CHO là anđehit.
  4. Hợp chất có công thức phân tử là CnH2nO chỉ có là Anđehit no đơn chức.
  5. Anđehit không no mạch hở có một nối đôi có công thức phân tử là CnH2n-2O. Những nhận xét đúng là:
  A. 1,2,4,5 B. 1,2,3 C. 2,3,4 D. 1,3,5 E. 1,2,5
  Câu 5: Cho các axit theo thứ tự: CH3COOH, C2H3COOH, HCOOH, C6H5COOH tác dụng với Brôm nguyên chất (trong điều kiện thích hợp). Thứ tự bản chất của phửn ứng được sắp xếp là:
  A. Thế, cộng, oxi hoá, thế B. Oxi hoá, cộng, oxi hoá, thế C. Thế, cộng, thế, cộng D. Cộng, oxi hoá, oxi hoá, thế
  Câu 6: Có sơ đồ phản ứng: CH3COOH X Y CH4. Chất X trong sơ đồ là:
  A. CH3COONa B. (CH3COO)2Ca C. CH3COOCH3 D. Cả A,B,C đều đúng E.Chỉ có A,B đúng
  Câu 7: Có các dung dịch sau: CH3CHOCH2OH, HOCH2CH2CH2OH, HCHO, CH3COOH, C6H12O6. Cho Ca(OH)2 vào các dung dịch. Trong điều kiện thích hợp số phản ứng xảy ra tạo dung dịch có màu xanh là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5
  Câu 8: Số đồng phân có chứa nhân benzen có cùng công thức phân tử C9H12 là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 6
  Câu 9: Có sơ đồ phản ứng: Các chất X, Y, Z theo thứ tự là:
  A. CH(CH, CH2=CH2, CH3CH2Cl B. CH3-C(CH, CH3-CH=CH2, CH3CHClCH3
  C. CH3C(CCH3, CH3CH=CHCH3, CH3CHClCH2CH3 D. Cả A, B, C đều đúng E. A, B đúng
  Câu 10: Có các hydrocacbon mạch hở: C3H6, C4H8, C3H4, C4H6. Hydrocacbon có thể tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3 là:
  A. C3H4 B.
   
  Gửi ý kiến