DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  15- đề thi thử lớp 12

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Thị Nguyệt
  Ngày gửi: 07h:36' 19-01-2009
  Dung lượng: 410.5 KB
  Số lượt tải: 764
  Số lượt thích: 0 người
  Đề số 1. ( giáo viên : bùi thị nguyệt)
  Câu 1. Tính pH của dd thu được khi trộn 100ml Ba(OH)2 0,2 M với 150ml HCl 0,3M? ( Lấy số làm tròn).
  A. 1.7 B. 0,7 C. 1 D. kq khác.
  Câu 2. Dung dịch NaOH có pH =12, cần thêm vào 1 lit dd đó bao nhiêu ml HCl 0,01M để được dd có pH = 10?
  A. 10 ml B. 100ml C. 1ml D. 98ml E. kq khác.
  Câu 3. Ion X2- và Y+ đề có cấu hình e : 1s22s22p63s23p6. Vậy X,Y là :
  A. X và Y là phi kim. B. X và Y là kim loại. C.X là PK , Y là KL. D. X và Y là ng.tố lưỡng tính
  Câu 4. Nguyên tử X có tổng số hạt p,n,e là 82 ; hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 30. Tìm số khối
  Của X? A. 40 B. 64 C. 65 D. 56.
  Câu 5. Có 3 lọ riêng biệt : BaCl2, Ca(HCO3)2, MgSO4, có thể dùng dd nào sau đây để nhận 3 dd trên?
  A. dd H2SO4 B. dd Ba(OH)2 C. dd NaOH D. dd FeCl3.
  Câu 6. Cho 15 g hh Zn và 1 kim loại M thuộc nhòm IIA vào dd ( HCl, H2SO4) loãng dư thoát ra 6,72(l ) khí đktc.
  Nếu cho 6g M vào dd HCl dư thì khí thoát ra đktc < 4 lit. Vậy M là : A. Be B. Mg C. Ca D.Fe.
  Câu 7. Trường hợp nào sau đây đúng : A. HNO3đ.nóng + Fe ( Fe2+ và H2 B. HNO3đ/n + Cu ( NO2+ …
  C. HNO3đ + Cu ( NO + … D. HNO3đ/n + Al ( NH4NO3 + …
  Câu 8 . Nếu đốt hoàn toàn 21g hỗn hợp C2H4, C3H6, CnH2n thì cần bao nhiêu lít O2 đktc?
  A. 5,04 lit B. 50,4 lit C. 0.054 lit D. kq khác.
  Câu 9 . Hợp chất C6H12 có bao nhiêu đồng phân mạch vòng? A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 E. 10 .
  Câu 10. Chọn sản phẩm đúng của phản ứng sau : CH3-CH2-COONa + NaOH ---> A + B .
  A. CH3-CH3; Na2CO3 B. CH4; CaCO3 C. CH4 ; Na2CO3 D. CH4 ; CH3-CH3.
  Câu 11. Khi đốt 1 thể tích hidro cacbon A cần 6 thể tích oxi và sinh ra 4 thể tích CO2. A có thể làm mất màu nước
  Brom và kết hợp với H2 thành hidro cacbon mạch nhánh . Xác định công thức phân tử của A.
  A.C4H8 B. C4H10 C. C4H6 D. C5H10.
  Câu 12. Cho công thức phân tử C4H6. Có mấy cấu tạo tác dụng được với Ag2O/ NH3?
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.
  Câu 13. Một hidro cacbon A thể lỏng có tỉ khối hơI so với không khí bằng 2,7 .Đốt cháy A thu được CO2 và hơi
  nước theo tỉ lệ khối lượng là : 4,9: 1. Tìm công thức p.tử của A. A. C6H6 B. C6H8 C. C8H8 D. kq#.
  Câu 14. Một ancol no có công thức đơn giản nhất là C2H5O. Công thức phân tử của nó là:
  A. C4H10O B. C4H10O2 C. C6H15O3 D. tất cả sai.
  Câu 15. Có 3 bình đựng : C2H5OH , CH3OH , CH3COOH. Dùng chất nào để phân biệt?
  A. H2SO4, nhiệt độ B. Quì tím C. Na2CO3 D. Na.
  Câu 16. Cho công thức phân tử C7H8O. Có mấy cấu tạo tác dụng đư
   
  Gửi ý kiến