DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  5_De_thi_thu_dai_hoc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Minh Chiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:30' 01-02-2009
  Dung lượng: 459.5 KB
  Số lượt tải: 654
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ SỐ 1
  Thời gian làm bài 90 phút
  Phần chung cho tất cả thí sinh (44 câu, từ câu 1 đến câu 44)
  Câu 1. Cấu hình electron nào sau đây là của cation Fe2+ (Biết Fe có số thứ tự 26 trong bảng tuần hoàn).
  A. 1s22s22p63s23p63d5 B. 1s22s22p63s23p63d64s2
  C. 1s22s22p63s23p63d54s1 D. 1s22s22p63s23p63d6
  Câu 2. Sự phá hủy thép trong không khí ẩm được gọi là:
  A. sự khử B. sự ăn mòn điện hóa học
  C. sự oxi hóa D. sự ăn mòn hóa học
  Câu 3. Có các chất bột sau: K2O, CaO, Al2O3, MgO, chọn một hóa chất dưới đây để phân biệt từng chất ?
  A. H2O B. HCl C. NaOH D. H2SO4
  Câu 4. Nguyên tử nào sau đây có hai electron độc thân ở trạng thái cơ bản?
  A. Ne (Z = 10) B. Ca (Z = 20) C. O (Z = 8) D. N (Z = 7)
  Câu 5. Cho một mẩu kim loại Na nhỏ bằng hạt đỗ xanh vào các dung dịch Fe2(SO4)3, FeCl2, AlCl3, sau đó thêm dung dịch NaOH đến dư thì có hiện tượng gì giống nhau xảy ra ở các cốc?
  A. có kết tủa B. có khí thoát ra
  C. có kết tủa rồi tan D. kết tủa trắng xanh, hóa nâu trong không khí.
  Câu 6. Để điều chế Na người ta dùng phương pháp nào sau đây?
  A. Nhiệt phân NaNO B. Điện phân dung dịch NaCl
  C. Điện phân NaCl nóng chảy D. Cho K phản ứng với dung dịch NaCl.
  Câu 7. Hòa tan hoàn toàn hợp kim Li, Na và K vào nước thu được 4,48 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Cô cạn X thu được 16,2 gam chất rắn. Khối lượng hợp kim đã dùng là:
  A. 9,4 gam B. 12,8 gam C. 16,2 gam D. 12,6 gam
  Câu 8. Các chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, Zn(OH)2 đều là:
  A. axit B. Bazơ C. chất trung tính D. chất lưỡng tính.
  Câu 9. Cho dung dịch HCl vừa đủ, khí CO2, dung dịch AlCl3 lần lượt vào 3 cốc đựng dung dịch NaAlO2 đều thấy:
  A. có khí thoát ra, B. dung dịch trong suốt,
  C. có kết tủa trắng, D. có kết tủa sau đó tan dần.
  Câu 10. Cho 5,1 gam Mg và Al vào dung dịch X gồm HCl dư 5,6 lít H2 ở đktc. Phần trăm (%) của Mg và Al theo số mol trong hỗn hợp lần lượt là:
  A. 75% và 25% B. 50% và 50%
  C. 25% và 75% D. 45% và 55%
  Câu 11. Chất lỏng nào sau đây không dẫn điện?
  A. Dung dịch NaCl B. Axit axetic C. Axit sunfuric D. Etanol
  Câu 12. Một cốc nước có chứa a mol Ca2+, c mol Cl–, d mol HCl–. Hệ thức liên hệ giữa a, b, c, d là:
  A. 2a + 2b = c – d B. 2a + 2b = c + d
  C. a + b = c + d D. a + b = 2c + 2d
  Câu 13. Để đề phòng bị nhiễm độc cacbon monoxit, người ta sử dụng mặt nạ với chất hấp phụ là:
  A. đồng (II) oxit và mangan đioxit B. đồng (II) oxit và magie oxit
  C. đồng (II) oxit và than hoạt tính D. than hoạt tính
  Câu 14. Trong thí nghiệm điều chế metan, người ta sử dụng các hóa chất là CH3COONa, NaOH, CaO. Vai trò của CaO trong thí nghiệm này là gì?
  A. là chất tham gia phản ứng.
  B. là chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng.
  C. là chất bảo vệ ống nghiệm thủy tinh, tránh bị nóng chảy.
  D. là chất hút ẩm.
  Câu 15. Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là:
  A. V = 22,4(a–b). B. v
  Avatar

  ai cho em bit de thi hoc ki II cua cac truong khac voi , post len cho em nha !

   

   

   
  Gửi ý kiến