DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Đề thi thử ĐH (Đ183)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Minh Chiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:49' 14-02-2009
  Dung lượng: 191.5 KB
  Số lượt tải: 104
  Số lượt thích: 0 người
  Đề 183
  Bài 1 : Đốt cháy hết a mol 1 amino axit được 2a mol và a/2 mol . Amino axit trên có công thức cấu tạo là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 2 : Thuỷ phân m gam tinh bột, sản phẩm thu được đem lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ khí sinh ra cho qua dung dịch dư, thu được 750 gam kết tủa. Nếu hiệu suất mỗi quá trình là 80% thì giá trị m là
  A. 949,2 gam
  B. 945,0 gam
  C. 950,5 gam
  D. 1000 gam
  Bài 3 : Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được etanal (anđehit axetic), propan-2-on (axeton) và pent-1-in (pentin-1)?
  A. dung dịch brom
  B. dung dịch 
  C. dung dịch 
  D. 
  Bài 4 : Thuỷ phân este E có công thức phân tử (có mặt loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tố C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng 1 phản ứng duy nhất. Tên gọi của X là
  A. axit axetic
  B. axic fomic
  C. ancol etylic
  D. etyl axetat
  Bài 5 : X và Y là 2 axit hữu cơ no, đơn chất, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 2,3 gam X và 3 gam Y tác dụng hết với kim loại K thu được 1,12 lít hiđro (đktc). Công thức phân tử của 2 axit là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 6 : Đốt cháy hoàn toàn a mol este X tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit không no (có 1 liên kết đôi), đơn chức, mạch hở thu được 4,48 lít (đktc) và 1,8 gam nước. Giá trị của a là
  A. 0,05 mol
  B. 0,10 mol
  C. 0,15 mol
  D. 0,20 mol
  Bài 7 : Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, dơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam. Số mol và sinh ra lần lượt là
  A. 0,1 và 0,1
  B. 0,01 và 0,1
  C. 0,1 và 0,01
  D. 0,01 và 0,01
  Bài 8 : Để trung hoà 8,8 gam axit cacboxylic có mạch cacbon không phân nhánh thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic cần 100ml dung dịch 1M. Công thức cấu tạo có thể có của axit cacboxylic là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 9 : Giữa glixerol và axit béo có thể tạo được tối đa bao nhiêu este đa chức?
  A. 1
  B. 2
  C. 3
  D. 4
  Bài 10 : Chỉ dùng hoá chất nào dưới đây để phân biệt 2 đồng phân khác chức có cùng công thức phân tử
  A. 
  B. 
  C. dung dịch 
  D. 
  Bài 11 : Đốt cháy một rượu X, ta được hỗn hợp sản phẩm cháy trong đó . Kết luận nào sau đây đúng.
  A. (X) là ankanol
  B. (X) là ankađiol
  C. (X) là rượu 3 lần rượu
  D. (X) là rượu no.
  Bài 12 : Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng tác dụng với dư thu được 0,448 lít hiđro (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 2,24 lít (đktc). Công thức phân tử của 2 ancol là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 13 : Đốt cháy hoàn toàn m (g) hỗn hợp X gồm 2 ancol A và B thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít và 7,65 gam nước. Mặt khác khi cho m (g) hỗn hợp X tác dụng với dư thu được 2,8 lít hiđro. Biết tỉ khối hơi của mỗi chất so với hiđro đều nhỏ hơn 40, các thể tích khí đo ở đktc. A và B có công thức phân tử lần lượt là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 14 : Đốt
   
  Gửi ý kiến