DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Đề thi thử ĐH (Đ185)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Minh Chiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:51' 14-02-2009
  Dung lượng: 207.5 KB
  Số lượt tải: 122
  Số lượt thích: 0 người
  Đề 185
  Bài 1 : Hợp chất hữu cơ X mạch hở (chứa C, H, N) trong đó nitơ chiếm 23,73% về khối lượng. X tác dụng được với HCl với tỉ lệ số mol . Công thức phân tử của X là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 2 : Đốt cháy một amin no, đơn chức X thu được và có tỉ lệ số mol . Tên gọi của X là
  A. etylamin
  B. etylmetylamin
  C. trietylamin
  D. kết quả khác
  Bài 3 : Khi xà phòng hoá 1,5 gam chất béo cần 100ml dung dịch 0,1M. Chỉ số xà phòng hoá của chất béo đó là bao nhiêu?
  A. 373,33
  B. 0,3733
  C. 3,733
  D. 37,333
  Bài 4 : Chia a gam axit axetic thành 2 phần bằng nhau Phần 1: trung hoà vừa đủ bởi 0,5 lít dung dịch 0,4M Phần 2: thực hiện phản ứng este hoá ới ancol etylic thu được m gam este (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%). Vậy m có giá trị là
  A. 16,7 gam
  B. 17,6 gam
  C. 18,6 gam
  D. 16,8 gam
  Bài 5 : X là hợp chất hữu cơ có phân tử khối bằng 124. Thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố là 67,74% C; 6,45% H; 25,81% O. Công thức phân tử của X là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 6 : Tính chất nào sau đây không phải của ?
  A. tính axit
  B. tham gia phản ứng cộng hợp
  C. tham gia phản ứng tráng gương
  D. tham gia phản ứng trùng hợp
  Bài 7 : Cho sơ đồ phản ứng sau: Biết X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ và là những sản phẩm chính. Công thức cấu tạo đúng nhất của T là chất nào sau đây?
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 8 : Andehit X mạch hở, cộng hợp với theo tỷ lệ 1 : 2 (lượng tối đa) tạo ra chất Y. Cho Y tác dụng hết với Na thu được thể tích bằng thể tích X phản ứng tạo ra Y (ở cùng ,P). X thuộc loại chất:
  A. Andehit không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức
  B. Andehit no, hai chức
  C. Andehit không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức
  D. Andehit no, đơn chức
  Bài 9 : Dẫn hơi của 3,0 gam etanol đi vào trong ống sứ nung nóng chứa bột (lấy dư). Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm hơi đi ra khỏi ống sứ, được chất lỏng X. Khi X phản ứng hoàn toàn với trong dung dịch dư thấy có 8,1 gam bạc kết tủa. Hiệu suất của quá trình oxi hoá etanol bằng
  A. 57,5%
  B. 55,7%
  C. 60%
  D. 75%
  Bài 10 : Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng, phân tử của chúng chỉ có 1 loại nhóm chức. Chia X làm 2 phần bằng nhau
  - Phần 1: đem đốt cháy hoàn toàn rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy (chỉ có và hơi nước) lần lượt qua bình (1) đựng dung dịch đặc, bình (2) đựng dung dịch dư, thấy khối lượng bình 1 tăng 2,16 gam, ở bình (2) có 7 gam kết tủa.
  - Phần 2: cho tác dụng hết với Na dư thì thể tích khí hiđro (đktc) thu được là bao nhiêu?
  A. 2,24 lít
  B. 0,224 lít
  C. 0,56 lít
  D. 1,12 lít
  Bài 11 : Có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử không tác dụng được với và ?
  A. 4
  B. 5
  C. 6
  D. 7
  Bài 12 : Một ancol no, đa chức X có công thức tổng quát: (y=2x+z). X có tỉ khối hơi so với không khí nhỏ hơn 3 và không tác dụng với . X ứng với công thức nào dưới đây?
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 13 : Đun hỗn hợp X gồm 2 ancol A, B no
   
  Gửi ý kiến