DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Đề thi thử ĐH (Đ186)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Minh Chiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:52' 14-02-2009
  Dung lượng: 194.5 KB
  Số lượt tải: 109
  Số lượt thích: 0 người
  Đề 185

  Bài 1 : Đốt cháy hoàn toàn m gam amino axit X (X chứa 1 nhóm và 1 nhóm ) thì thu được 0,3 mol ; 0,25 mol nước và 1,12 lít khí (đktc). Công thức của X là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 2 : Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của amin bậc nhất có công thức phân tử ?
  A. 4
  B. 6
  C. 8
  D. 10
  Bài 3 : Cho glixerol (glixerin) tác dụng với axit axetic thì có thể sinh ra bao nhiêu loại este?
  A. 3
  B. 4
  C. 5
  D. 6
  Bài 4 : Cho hỗn hợp và dư di qua ống đựng bột Ni đun nóng thu được hỗn hợp X. Dẫn toàn bộ sản phẩm thu được vào bình nước lạnh thấy khối lượng bình tăng 11,8 gam. Lấy toàn bộ dung dịch trong bình cho tác dụng với dung dịch dư thu được 21,6 gam Ag. Khối lượng ancol có trong X là giá trị nào dưới đây?
  A. 8,3 gam
  B. 9,3 gam
  C. 10,3 gam
  D. 1,03 gam
  Bài 5 : Chất X có công thức phân tử khi tác dụng với dung dịch sinh ra chất Y có công thức . X thuộc loại chất nào sau đây?
  A. Axit
  B. Este
  C. Andehit
  D. Ancol
  Bài 6 : Chỉ dùng 1 thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được etanal (anđehit axetic) và propan-2-on (axeton)?
  A. dung dịch brom
  B. dung dịch 
  C. dung dịch 
  D. 
  Bài 7 : Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este thu được 19,8 gam và 0,45 mol nước. Công thức phân tử của este là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 8 : Khối lượng cần phải lấy để tác dụng vừa đủ với 39 gam là
  A. 23 gam
  B. 21 gam
  C. 25 gam
  D. 26 gam
  Bài 9 : Thực hiện phản ứng este hoá m gam bằng một lượng vừa đủ thu được 0,02 mol este (giả sử hiệu suất phản ứng bằng 100%) thì giá trị của m là
  A. 2,1 gam
  B. 1,1 gam
  C. 1,2 gam
  D. 1,4 gam
  Bài 10 : Sau khi lên men nước quả nho ta thu được 100 lít rượu vang (biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 95% và ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8g/ml). Giả thiết trong nước quả nho chỉ có 1 loại đường là glucozơ. Khối lượng glucozơ có trong lượng nước quả nho đã dùng là
  A. 20,595 kg
  B. 19,565 kg
  C. 16,476 kg
  D. 15,652 kg
  Bài 11 : Đốt cháy hoàn toàn ancol đơn chức A thu được 4,4 gam và 3,6 gam nước. Công thức phân tử của A là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 12 : Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 ancol A và B thuộc loại ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng thu được 4,48 lít và 4,95 gam nước. A và B lần lượt là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 13 : X là ancol no, đa chức, mạch hở. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mil X cần 3,5 mol . Vậy công thức của X là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 14 : Công thức tổng quát của hiđrocacbin X bất kỳ có dạng (n nguyên, ). Kết luận nào dưới đây luôn đúng?
  A. là ankan
  B. là anken hoặc xicloankan
  C. là ankin hoặc ankdien
  D. là aren
  Bài 15 : Có bao nhiêu đồng phân ankin có công thức pt tác dụng được với dung dịch dư tạo kết tủa vàng?
  A. 2
  B. 3
  C. 4
  D. 5
  Bài 16 : Hỗn hợp A gồm 1 ankan và 1 anken. Đốt cháy hỗn hợp A thì thu được a mol và b mol . Hỏi tỉ số T=a/b có giá trị trong khoảng nào?
   
  Gửi ý kiến