DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Đề thi thử ĐH (Đ187)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Minh Chiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:55' 14-02-2009
  Dung lượng: 210.5 KB
  Số lượt tải: 61
  Số lượt thích: 0 người
  Đề 187

  Bài 1 : Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6 gam , 12,6 gam nước và 69,44 lít (đktc). Giả thiết không khí chỉ gồm và , trong đó oxi chiếm 20% thể tích không khí. X có công thức là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 2 : Có 2 amin bậc nhất: A là đồng đẳng của anilin và B là đồng đẳng của metylamin. Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam A thu được (đktc) và đốt cháy hoàn toàn B cho hỗn hợp khí, trong đó tỉ lệ về thể tích . Công thức phân tử của A và B lần lượt là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. A và B đều đúng
  Bài 3 : Để điều chế axit benzoic , người ta đun 46 gam toluen với dung dịch đồng thời khuấy mạnh liên tục. Sau khi phản ứng kết thúc, khử còn dư, lọc bỏ sinh ra, cô cạn nước, để nguội rồi axit hoá dung dịch bằng axit clohiđric thì tách ra, cân được 45,75 gam. Hiệu suất của toàn bộ quá trình là
  A. 60,0%
  B. 75,0%
  C. 99,5%
  D. 80,0%
  Bài 4 : Nhiệt độ sôi của các axit cacboxylic cao hơn của anđehit, xeton, ancol có cùng số nguyên tử C là do
  A. axit cacboxylic chứa nhóm và nhóm 
  B. phân tử khối của axit lớn hơn và nguyên tử H của nhóm axit linh động hơn
  C. có sự tạo thành liên kết hiđro liên phân tử
  D. các axit cacboxylic đều là chất lỏng hoặc chất rắn
  Bài 5 : Từ anđehit, xeton muốn chuyển hoá thành ancol có thể dùng
  A. phản ứng oxi hoá anđehit, xeton bằng 
  B. phản ứng khử anđehit, xeton bằng 
  C. phản ứng oxi hoá anđehit, xeton bằng 
  D. phản ứng khử anđehit, xeton bằng 
  Bài 6 : Trong các chất cho dưới đây, chất nào không phản ứng với ?
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 7 : Anđehit no X có công thức đơn giản nhất là . Công thức phân tử của X là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 8 : Khối lượng axit axetic cần để pha 500 ml dung dịch 0,01M là
  A. 3 gam
  B. 6 gam
  C. 0,6 gam
  D. 0,3 gam
  Bài 9 : Cho các axit sau: . Chiều giảm dần tính axit (tính từ trái qua phải) của các axit đã cho là
  A. (4), (1), (2), (3)
  B. (3), (4), (1), (2)
  C. (3), (2), (1), (4)
  D. (3), (2), (1), (4)
  Bài 10 : Cho 18,8 gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư, tạo ra 5,6 lít khí hiđro (đktc). Công thức phân tử của 2 ancol là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 11 : Độ rượu là
  A. thành phần % về khối lượng etanol nguyên chất trong hỗn hợp với nước
  B. % về thể tích etanol nguyên chất trong hỗn hợp với nước
  C. % về số mol etanol nguyên chất trong hỗn hợp với nước
  D. phần ancol hoà tan trong bất kì dung môi nào
  Bài 12 : Khi oxi hoá ancol bằng , thu được anđehit , vậy ancol là
  A. ancol bậc 1
  B. ancol bậc 2
  C. ancol bậc 3
  D. ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2
  Bài 13 : Có bao nhiêu đồng phân ancol bậc 2 có cùng công thức phân tử ?
  A. 2
  B. 3
  C. 4
  D. 5
  Bài 14 : Khi đốt cháy 1 hiđrocacbon X, thu được 0,108 gam nước và 0,396 gam . Công thức đơn giản nhất của X là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. Tất cả đều sai
  Bài 15 : Khi cho tác dụng với 1 hiđrocacbon thu được 1 dẫn xuát brom hoá duy nhất có tỉ khối hơi so với không khí bằng 5,207. Công
   
  Gửi ý kiến