DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Đề thi thử ĐH (Đ189)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Minh Chiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:56' 14-02-2009
  Dung lượng: 205.5 KB
  Số lượt tải: 67
  Số lượt thích: 0 người
  Đề 189

  Bài 1 : Trong một nhà máy rượu, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa chứa 50% xenlulozơ để sản xuất ancol etylic, biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 70%. Để sản xuất 1 tấn ancol etylic thì khối lượng mùn cưa cần dùng là
  A. 500 kg
  B. 5051 kg
  C. 6000 kg
  D. 5031 kg
  Bài 2 : Tính bazơ của etylamin mạnh hơn amoniac là do
  A. nguyên tử N còn đôi electron chưa tạo liên kết
  B. nguyên tử N có độ âm điện lớn
  C. nguyên tử N ở trạng thái lai hoá
  D. nhóm etyl ( ) là nhóm đẩy electron
  Bài 3 : Khối lượng cần phải lấy để tác dụng vừa đủ với 39 gam là
  A. 10 gam
  B. 13 gam
  C. 14 gam
  D. 15 gam
  Bài 4 : Đốt cháy 3,7 gam chất hữu cơ x cần dùng 3,92 lít oxi (đktc) thu được và nước có tỉ lệ số mol 1 : 1. X tác dụng với tạo ra 2 chất hữu cơ. Công thức phân tử của X là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 5 : Hỗn hợp A gồm 1 axit no, đơn chức, mạch hở và 1 este no, đơn chức, mạch hở. Để phản ứng vừa hết với m gam A cấn 400ml dung dịch 0,5M. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp này thu được 0,6 mol thì số gam nước thu được là
  A. 1,08 gam
  B. 10,8 gam
  C. 2,16 gam
  D. 21,6 gam
  Bài 6 : Cho 9,2 gam hỗn hợp HCOOH và tác dụng hết với thì thể tích khí hiđro (đktc) thu được là
  A. 1,12 lít
  B. 2,24 lít
  C. 3,36 lít
  D. 4,48 lít
  Bài 7 : So với các axit và ancol có cùng số nguyên tử cacbon thì este có nhiệt độ sôi
  A. cao hơn
  B. thấp hơn
  C. ngang bằng
  D. không so sánh được
  Bài 8 : Công thức chung của axit cacboxylic no, đa chức, mạch hở là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 9 : Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố trong đó oxi chiếm 37,21%. Trong A chỉ có 1 loại nhóm chức, khi cho 1 mol A tác dụng với dung dịch dư ta thu được 4 mol . Công thức của A là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 10 : Đun nóng 3,57 gam hỗn hợp A gồm propyl clorua và phenyl clorua với dung dịch loãng, vừa đủ, sau đó thêm tiếp dung dịch đến dư vào hỗn hợp sau phản ứng thu được 2,87 gam kết tủa. Khối lượng phenyl clorua có trong hỗn hợp A là
  A. 1,00 gam
  B. 1,57 gam
  C. 2,00 gam
  D. 2,57 gam
  Bài 11 : Khi đốt cháy hoàn toàn 1 ancol thu được và với tỉ lệ số mol (trong cùng điều kiện), ancol đó là
  A. ancol no, đơn chức
  B. ancol no
  C. ancol không no, đa chức
  D. ancol không no có một nối đôi trong phân tử
  Bài 12 : Cho 2,84 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức, là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na tạo ra 4,6 gam chất rắn và V lít khí hiđro (đktc). V có giá trị là
  A. 2,24 lít
  B. 1,12 lít
  C. 1,792 lít
  D. 0,896 lít
  Bài 13 : Chất hữu cơ X mạch hở, có đồng phân cis-trans có công thức phân tử , X làm mất màu dung dịch brom và tác dụng với giải phóng khí hiđro. X ứng với công thức phân tử nào dưới đây?
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 14 : Phương pháp điều chế nào dưới đây giúp ta thu được 2-clobutan tinh khiết hơn cả?
  A. Butan tác dụng với , chiếu sáng, tỉ lệ 1 : 1
  B. But-2-en tác dụng với hiđro clorua
  C. But-1-en tác dụng với hiđro clorua
  D. Buta-1,3-đien tác dụng với hidro clorua
  Bài 15 : Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,
   
  Gửi ý kiến