DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Đề thi thử ĐH (Đ191)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Minh Chiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:44' 15-02-2009
  Dung lượng: 222.0 KB
  Số lượt tải: 85
  Số lượt thích: 0 người
  Đề 191

  Bài 1 : Chỉ dùng 1 thuốc thử nào dưới đây phân biệt được các dung dịch glucozơ, glixerol, metanal, propan-1-ol ?
  A. 
  B. dung dịch 
  C. dung dịch brom
  D. Na kim loại
  Bài 2 : Cho sơ đồ biến đổi sau A là chất nào trong số các chất cho dưới đây?
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 3 : Cho 3 axit:
  Axit pentanoic: (1)
  Axit hexanoic: (2)
  Axit heptanoic: (3)
  Chiều giảm dần độ tan trong nước (từ trái qua phải) của 3 axit đã cho là
  A. (1), (3), (2)
  B. (1), (2), (3)
  C. (3), (2), (1)
  D. cả 3 axit trên đều không tan trong nước
  Bài 4 : Một hỗn hợp X gồm 2 anđehit A, B đơn chức. Cho 0,25 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch dư tạo ra 86,4 gam kết tủa. Biết . A ứng với công thức phân tử nào dưới đây?
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 5 : Hợp chất hữu cơ X ( ) có phân tử khối nhỏ hơn 90. X tham gia phản ứng tráng gương và có thể tác dụng với , sinh ra 1 ancol có cacbon bậc 4 trong phân tử. Công thức của X là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 6 : Để trung hoá 14 gam 1 chất béo cần 15ml dung dịch 1M. Chỉ số axit của chất béo đó bằng bao nhiêu?
  A. 5
  B. 6
  C. 7
  D. 8
  Bài 7 : Đốt cháy 1 este no, đơn chức, mạch hở thu được 1,8 gam nước. Thể tích khí (đktc) thu được là
  A. 2,24 lít
  B. 4,48 lít
  C. 3,36 lít
  D. 1,12 lít
  Bài 8 : Có bao nhiêu đồng phân anđehit có công thức phân tử ?
  A. 3 đồng phân
  B. 4 đồng phân
  C. 5 đồng phân
  D. 6 đồng phân
  Bài 9 :Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp 3 axit . Số loại este tối đa có thể được tạo thành là
  A. 9
  B. 12
  C. 16
  D. 18
  Bài 10 : Đun nóng một rượu X với đậm đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy nhất. Công thức tổng quát của X là:
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 11 : Cho 15,2 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức tác dụng với vừa đủ, sau phản ứng thu được 21,8 gam chất rắn và bao nhiêu lít hiđro (đktc)?
  A. 1,12 lít
  B. 2,24 lít
  C. 3,36 lít
  D. 4,48 lít
  Bài 12 : Phenol là hợp chất hữu cơ mà
  A. phân tử có chứa nhóm và vòng benzen
  B. phân tử có chứa nhóm liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen C. phân tử có chứa nhóm liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen
  D. phân tử có chứa nhóm liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon ngoài vòng benzen
  Bài 13 : Có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử ?
  A. 2
  B. 3
  C. 4
  D. 5
  Bài 14 : Trong các hợp chất: propen (I); 2-metylbut-2-en (II); 3,4-đimetylhex-3-en (III); 3-cloprop-1-en (IV); 1,2-đicloeten (V). Chất nào có đồng phân hình học?
  A. III, V
  B. II, IV
  C. I, II, III, IV
  D. I,V
  Bài 15 : Điều kiện để anken có đồng phân hình học?
  A. Mỗi nguyên tử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 2 nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử bất kỳ
  B. Mỗi nguyên tử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 2 nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác nhau
  C. Mỗi nguyên tử cacbon ở liên kết đôi liên kết với 2 nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử giống nhau
  D. 4 nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử ở 2 nguyên tử cacbon mang nối đôi phải khác nhau
   
  Gửi ý kiến