DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Đề thi thử ĐH (Đ193)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Minh Chiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:45' 15-02-2009
  Dung lượng: 200.0 KB
  Số lượt tải: 119
  Số lượt thích: 0 người
  Đề 193

  Bài 1 : Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420.000. Hệ số polime hoá của PE là
  A. 12.000
  B. 13.000
  C. 15.000
  D. 17.000
  Bài 2 : Phân tử khối trung bình của PVC là 750.000. Hệ số polime hoá của PVC là
  A. 12.000
  B. 15.000
  C. 24.000
  D. 25.000
  Bài 3 : Oxi hoá không hoàn toàn propanal bằng (xuc tac ) thu được chất nào sau đây?
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 4 : có bao nhiêu đồng phân axit?
  A. 1 đồng phân
  B. 2 đồng phân
  C. 3 đồng phân
  D. 4 đồng phân
  Bài 5 : Chia m gam làm 2 phần bằng nhau Phần 1: Cho tác dụng hết với Na thu được 2,24 lít hiđro (đktc) Phần 2: Đem thực hiện phản ứng hoá este với axit . Giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100% thì khối lượng este thu được là
  A. 17,6 gam
  B. 16,7 gam
  C. 17,8 gam
  D. 18,7 gam
  Bài 6 : Đốt cháy hoàn toàn 3 gam axit cacboxylic X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng axit đặc và bình (2) đựng dung dịch NaOH đặc, dư. Sau thí nghiệm bình (1) tăng 1,8 gam; bình (2) tăng 4,4 gam. Công thức cấu tạo của X là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 7 : Cho 1,0 gam axit axetic vào ống nghiệm thứ nhất và cho 1,0 gam axit fomic vào ống nghiệm thứ hai, sau đó cho vào cả hai ống nghiệm trên một lượng dư bột . Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thể tích thu được ở cùng ,P
  A. từ cả hai ống đều lớn hơn 22,4 lít (đktc).
  B. từ ống thứ nhất nhiều hơn từ ống thứ hai.
  C. từ hai ống nghiệm bằng nhau.
  D. từ ống thứ hai nhiều hơn từ ống thứ nhất.
  Bài 8 : Đốt cháy 6 gam este X thu được 4,48 lít (đktc)và 3,6 gam nước. X có công thức phân tử nào dưới đây?
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 9 : có thể là công thức tổng quát của loại hợp chất nào dưới đây?
  A. axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở
  B. este không no (có 1 nối đôi), đơn chức
  C. anđehit
  D. rượu no, 2 chức, mạch hở
  Bài 10 : Cho các ancol sau:
   (1)
   (2)
   (3)
   (4) . Dãy gồm các ancol khi tách nước chỉ cho 1 olefin duy nhất là :
  A. (1), (2)
  B. (1), (2), (3)
  C. (1), (2), (4)
  D. (2), (3)
  Bài 11 : Ba ancol X, Y, Z đều bền và không phải là đồng phân của nhau. Đốt cháy hoàn toàn mỗi chất đều thu được và theo tỉ lệ số mol 3 : 4. Công thức phân tử của 3 ancol đó là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 12 : Khi đun nóng (butan-2-ol) với đặc, ở thì sản phẩm thu được là chất nào sau đây?
  A. but-1-en
  B. but-2-en
  C. đietyl ete
  D. but-1-en và but-2-en có tỉ lệ thể tích là 1 : 1
  Bài 13 : Đun nóng 2,3-đimetylpentan-2-ol với đặc ở , sau phản ứng thu được sản phẩm chính là chất nào sau đây?
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 14 : Hỗn hợp X gồm 2 ankin kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Dẫn 5,6 lít hỗn hợp X (đktc) qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng thêm 11,4 gam. Công thức phân tử của 2 ankin đó là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 15 : Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm từ 
   
  Gửi ý kiến