DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Đề thi thử ĐH (Đ194)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Minh Chiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:45' 15-02-2009
  Dung lượng: 215.0 KB
  Số lượt tải: 146
  Số lượt thích: 0 người
  Đề 190

  Bài 1 : Cho 15 gam hỗn hợp 3 amin đơn chức, bậc 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch 1,2M thì thu được 18,504 gam muối. Thể tích dung dịch phải dùng là
  A. 0,8 lít
  B. 0,08 lít
  C. 0,4 lít
  D. 0,04 lít
  Bài 2 : Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng polietilen, sản phẩm cháy lần lượt cho di qua bình (1) đựng đặc và bình (2) đựng dung dịch dư thấy khối lượng bình (1) tăng m gam, bình (2) thu được 100 gam kết tủa. Vậy m có giá trị là
  A. 9 gam
  B. 18 gam
  C. 36 gam
  D. 54 gam
  Bài 3 : Chiều giảm dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất: là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 4 : Chia hỗn hợp X gồm 2 anđehit no, đơn chức, mạch hở thành 2 phần bằng nhau
  - Phần 1: đem đốt cháy hoàn toàn thu được 0,54 gam nước
  - Phần 2: Cho tác dụng hết với dư (Ni, ) thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y, thu được V lít (đktc). V có giá trị nào dưới đây?
  A. 0,112 lít
  B. 0,672 lít
  C. 1,68 lít
  D. 2,24 lít
  Bài 5 : Có 4 chất: axit axetic, glixerol, ancol etylic, glucozơ. Chỉ dùng thêm chất nào dưới đây để phân biệt các chất trên?
  A. quỳ tím
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 6 : Chọn câu đúng trong các câu dưới đây
  A. dầu mỡ động, thực vật và dầu bôi trơn máy có bản chất khác nhau
  B. dầu mỡ động thực vật và dầu bôi trơn máy giống nhau hoàn toàn
  C. dẫu mỡ động thực vật và dầu bôi trơn máy chỉ giống nhau về tính chất hoá học
  D. dầu mỡ động thực vật và dầu bôi trơn máy đều là lipit
  Bài 7 : Cho sơ đồ phản ứng: X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ, công thức của T là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 8 : Để điều chế anđehit từ ancol bằng 1 phản ứng, người ta dùng
  A. ancol bậc 1
  B. ancol bậc 2
  C. ancol bậc 3
  D. ancol bậc 1 và ancol bậc 2
  Bài 9 : Để điều chế axit trực tiếp từ anđehit ta có thể dùng chất oxi hoá nào sau đây?
  A. dung dịch 
  B. 
  C. 
  D. dung dịch hoặc 
  Bài 10 : Cho dãy chuyển hoá sau: 
  Biết X, Y là sản phẩm chính .Vậy công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 11 : A, B là 2 ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 1,6 gam A và 2,3 gam B tác dụng hết với thu được 1,12 lít hiđro (đktc). A, B có công thức phân tử lần lượt là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 12 : Hợp chất có công thức phân tử . thuộc nhóm hợp chất nào sau đây
  A. Rượu
  B. Phenol
  C. Anđehit
  D. Xeton
  Bài 13 : Có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử tác dụng được với , không tác dụng với và không làm mất màu dung dịch brom?
  A. 4
  B. 5
  C. 6
  D. 7
  Bài 14 : Chất hữu cơ X có công thức phân tử . Biết 1 mol X tác dụng với dư tạo ra 292 gam chất kết tủa. Khi cho X tác dụng với dư (Ni, ) thu được 3-metylpentan. Công thức cấu tạo của X là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 15 : Dùng nước brom làm thuốc thử có thể phân biệt cặp chất nào dưới đây?
  A. Metan và etan
  B. Toluen và stiren
  C. Etilen và propilen
  D. Etilen và stiren
  Bài 16 : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 3 ankin A, B, C thu được 3,36 lít 
   
  Gửi ý kiến