DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Đề thi thử ĐH (D199)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Minh Chiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:47' 15-02-2009
  Dung lượng: 204.0 KB
  Số lượt tải: 115
  Số lượt thích: 0 người
  Đề 199

  Bài 1 : Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của amin có công thức phân tử ?
  A. 7
  B. 8
  C. 9
  D. 10
  Bài 2 : Câu nào dưới đây không đúng?
  A. Các amin đều có tính bazơ
  B. Tính bazơ của tất cả các amin đều mạnh hơn 
  C. Anilin có tính bazơ yếu hơn D. Tất cả các amin đơn chức đều chứa 1 số lẻ nguyên tử H trong phân tử
  Bài 3 : Điều chế etyl axetat từ etilen cần thực hiện tối thiểu số phản ứng là
  A. 5
  B. 4
  C. 3
  D. 2
  Bài 4 : Axit X mạch hở, không phân nhánh có công thức thực nghiệm . Giá trị của n và công thức cấu tạo của X là
  A. n = 1, 
  B. n = 2, 
  C. n = 2, 
  D. n = 2,
  Bài 5 : Có các chất . Để phân biệt các chất trên mà chỉ được dùng 1 hoá chất thì hoá chất đó là
  A. quỳ tím
  B. dung dịch 
  C. 
  D. kim loại 
  Bài 6 : Cho 4 axit: . Chiều tăng dần tính axit của các axit đã cho là
  A. Y, Z, T, X
  B. X, Z, T, Y C. X, T, Z, Y
  D. T, Z, Y, X
  Bài 7 : Một este X có công thức phân tử là , khi cháy cho sản phẩm có phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của X là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 8 : Đốt cháy hoàn toàn 186 gam hợp chất A () thu được 220 gam và 90 gam nước. Biết phân tử khối của A bằng 186 và A có thể tham gia phản ứng tráng gương, có thể tác dụng với sinh ra một ancol có nguyên tử C bậc 4 trong phân tử. Công thức cấu tạo của A là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 9 : Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp 2 axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp thu được 3,36 lít (đktc) và 2,7 gam nước. Số mol của mỗi axil lần lượt là
  A. 0,05 mol và 0,05 mol
  B. 0,045 mol và 0,055 mol C. 0,04 mol và 0,06 mol
  D. 0,06 mol và 0,04 mol
  Bài 10 : Chất hữu cơ chứa các nguyên tố . Cho tác dụng với dư có mặt , đun nóng, thu được chất hữu cơ . Đun với đặc ở thu được chất hữu cơ . Trùng hợp thu được poliisobutilen. Công thức cấu tạo của là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 11 : Cho 9,2 gam hỗn hợp ancol propylic và ancol đơn chức B tác dụng với dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít hiđro (đktc). B là ancol nào dưới đây?
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 12 : Đun nóng 27,40 gam với dư trong , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X gồm 2 olefin trong đó sản phẩm chính chiếm 80%, sản phẩm phụ chiếm 20%. Đốt cháy hoàn toàn X thu được bao nhiêu lít (đktc)?
  A. 4,48 lít
  B. 8,96 lít C. 11,20 lít
  D. 17,92 lít
  Bài 13 : Ancol X mạch hở có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức. Cho 9,3 gam ancol X tác dụng với dư thu được 3,36 lít khí. Công thức cấu tạo của X là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 14 : Khi đốt cháy một hiđrocacbon X ta thu được với tỉ lệ số mol là . X là hiđrocacbon nào sau đây?
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 15 : X là 1 hiđrocacbon đứng đầu 1 dãy đồng đẳng. X làm mất màu dung dịch brom và tạo kết tủa vàng nhạt với dung dịch dư. X là
  A. 
  B. 
  C. 
  D. 
  Bài 16 : Khi cộng vào 2-metylbut-2-en theo tỉ lệ 1 : 1, số lượng sản phẩm thu
  No_avatar

  HEM cóa đáp án ah`?

  Học sinh bây giờ cần có đáp án để làm xong còn đối chiếu nữa chứ^_"

   
  Gửi ý kiến