DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Đề TN Đại học Hóa (Đề 1 + Hướng dẫn giải)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Minh Chiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:09' 05-04-2009
  Dung lượng: 355.5 KB
  Số lượt tải: 233
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ 1
  Đốt cháy hết 1 mol rượu đơn chức no, mạch hở A cần 3 mol O2, chỉ ra phát biểu sai về A :
  Là rượu bậc I.
  Tách nước chỉ tạo một anken duy nhất.
  Có nhiệt độ sôi cao hơn rượu metylic.
  A còn có 2 đồng phân không cùng chức khác.
  8 gam rượu no đơn chức A tác dụng với Na dư được 2,8 lít H2 (đktc). A là rượu :
  Không chứa liên kết trong phân tử
  Có nhiệt độ sôi cao nhất trong dãy đồng đẵng.
  Có khả năng tách nước tạo anken.
  Ở thể rắn trong điều kiện thường.
  A là rượu có công thức phân tử C5H12O. Đun A với H2SO4 đặc ở 1700C không được anken. A có tên gọi :
  Pentanol – 1 (hay pentan – 1 – ol)
  Pentanol – 2 (hay pentan – 2 – ol)
  2,2 – đimetyl propanol – 1 (hay 2,2 – đimetyl propan – 1 – ol)
  2 – metyl butanol – 2 (hay 2 – metyl butan – 2 – ol)
  X là hỗn hợp 2 rượu A, B. Biết 0,1 mol X tác dụng với Na dư cho 0,075 mol H2. A, B là 2 rượu :
  cùng đơn chức.
  cùng nhị chức.
  cùng là các rượu no.
  1 rượu đơn chức, 1 rượu đa chức.
  A, B là hai rượu đồng phân, công thức phân tử C4H10O. Đun hỗn hợp A, B với H2SO4 đặc ở 1400C chỉ được duy nhất một anken (E). Tên gọi của E :
  buten – 1
  butan – 2
  2 – metyl propen
  Penten – 2
  Có bao nhiêu rượu đồng phân có công thức phân tử là C4H9OH :
  3
  4
  5
  6
  Hiđrat hóa 5,6 lít C2H4 (đktc) được 9,2 gam rượu. Hiệu suất hiđrat hóa đạt :
  12,5 %
  25 %
  75 %
  80%
  A là rượu mạch hở, phân nhánh, công thức phân tử C4H8O. Điều nào đúng khi nói về A :
  A là rượu bậc I.
  A là rượu bậc II.
  A là rượu bậc III.
  Không xác định được vì còn phụ thuộc công thức cấu tạo
  Đốt cháy 1 mol rượu no, mạch hở A cần 2,5 mol O2. A là rượu :
  Có khả năng hòa tan Cu(OH)2 .
  Tác dụng với CuO đun nóng cho ra một anđêhit đa chức.
  Có thể điều chế trực tiếp từ etylen
  A, B, C đều đúng.
  A là rượu có công thức cấu tạo . Tên A theo IUPAC là :
  2 – etyl – 1 – metyl propanol – 1 (hay 2 – etyl – 1 – metyl propan – 1 – ol)
  3 – etyl butanol – 2 (hay 3 – etyl butan – 2 – ol)
  3 – metyl pentanol – 2 (hay 3 – metyl pentan – 2 – ol)
  2,3 – đimetyl pentanol – 1 (hay 2,3 – đimetyl pentan – 1 – ol)
  Công thức C7H8O có thể ứng với bao nhiêu đồng phân phenol dưới đây :
  3
  4
  5
  6
  Pha 160 gam C2H5OH (D = 0,8 g/ml) vào nước được 0,5 lít rượu có độ rượu :
  66,60
  400
  150
  9,60
  A là rượu no, mạch hở, công thức nguyên là (C2H5O)n. A có công thức phân tử :
  C2H5OH
  C4H10O2
  C6H15O3
  C8H20O4
  Nhận định 2 chất hữu cơ A, B sau đây để trả lời các câu 14, 15
  : CH2 = CH – CH2OH
  : CH3 –CH2 – CHO
  Phát biểu nào dưới đây không đúng :
  A, B có cùng công thức phân tử.
  Hiđro hóa A hoặc B đều tạo cùng một rượu D.
  A, B đều đúng.
  A, B đều sai.
  Chỉ ra điều sai :
  Có một hợp chất no và một hợp chất chưa no
  A, B đều là các hợp chất chưa no vì đều có liên kết trong phân tử.
  A, B có cùng phân tử lượng.
  A, B là các hợp chất đơn chức.
  Sử dụng dữ kiện sau để trả lời các câu 16, 17: Đun nóng 13,8 g rượu etylic với H2SO4 đặc ở 1700C được 5,04 lít C2H4 (đktc).
  Hiệu suất đehiđrat hóa tạo anken đạt :
  75 %
  85 %
  80 %
  90 %
  Khối lượng rượu còn lại sau phản ứng là :
  4,6 g
  3,45 g
  2,76 g
  1,38 g
  3,1 gam amin đơn chức A phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 2M. A có công thức phân tử :
  CH5N
  C2H7N
  C3H9N
  C6H7N
  Chỉ ra phát biểu sai :
   
  Gửi ý kiến