DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  Đề TN Đại học Hóa (Đề 2 + Hướng dẫn giải)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Minh Chiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:10' 05-04-2009
  Dung lượng: 363.5 KB
  Số lượt tải: 364
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ 2
  Rượu đơn chức no (A) có %C (theo khối lượng) là 52,17%. (A) có đặc điểm :
  Tác dụng với CuO đung nóng cho ra một anđehit.
  Không cho phản ứng tách nước tạo anken.
  Rất ít tan trong nước.
  Có nhiệt độ sôi cao nhất trong dãy đồng đẳng.
  Đốt cháy m gam rượu đơn chức A, mạch hở, phân nhánh được CO2 và m gam nước. Biết MA < 120. A là :
  Rượu bậc I.
  Rược bậc II.
  Rượu bậc III.
  Rượu no.
  Đun nóng 6,9g C2H5OH với H2SO4 đặc ở 170o C được 2,8 lít C2H4 (đktc). Hiệu suất phản ứng đạt :
  83,33%.
  45%.
  34,78%.
  30%
  Trật tự nào dưới đây phản ánh nhiệt độ sôi tăng dần của các chất :
  CH3Cl ; C2H5OH ; CH3OH.
  CH3OH ; C2H5OH ; CH3Cl.
  CH3Cl ; CH3OH ; C2H5OH
  C2H5OH ; CH3OH ; CH3Cl
  Đốt cháy rượu đơn chức no (A) được mCO2 : mH2O = 44 : 27. Chỉ ra điều sai nói về (A) :
  (A) không có đồng phân cùng chức.
  (A) cho được phản ứng tách nước tạo 2 anken đồng phân.
  (A) là rượu bậc I.
  (A) là nguyên liệu để điều chế cao su buna.
  Ở cùng điều kiện, một lít hơi rượu A có khối lượng bằng một lít oxi. Phát biểu nào sau đây về A là đúng :
  A là rượu bậc II.
  A tan hữu hạn trong nước.
  A tách nước tạo một anken duy nhất.
  A có nhiệt độ sôi thấp nhất trong dãy đồng đẳng.
  Nhận định sơ đồ sau :
  . Z có tên gọi :
  buten – 2
  2 – metylpropen.
  Điisobutylete.
  Etylmetylete.
  Hiện tượng xảy ra khi sục khí CO2 (dư) vào ống nghiệm chứa dung dịch natriphenolat :
  Dung dịch từ trong hóa đục.
  Dung dịch từ đục hóa trong.
  Dung dịch từ trong hóa đục rồi lại từ đục hóa trong.
  Có kết tủa xuất hiện sau đó kết tủa tan.
  Trung hòa hết 9,4 g phenol bằng Vml dung dịch NaOH 1M (lấy dư 10% so với lượng cần dùng). Giá trị của V là :
  110 ml
  100 ml
  90 ml
  80 ml
  Để trung hòa dung dịch chứa 6,2 g metylamin phải dùng một thể tích dung dịch HCl 2M là :
  0,1 lít
  0,2 lít
  0,3 lít
  0,4 lít
  Trật tự tăng dần tính bazơ nào dưới đây là đúng :
  NH3 < CH3NH2 < 
  CH3NH2 < NH3 < 
  CH3NH2 < < NH3
   < NH3 < CH3NH2
  Chỉ ra phát biểu sai về anilin :
  Tan vô hạn trong nước.
  Có tính bazơ yếu hơn NH3
  Tác dụng được với nước brom tạo kết tủa trắng.
  Ở thể lỏng trong điều kiện thường.
  Anđêhit đơn chức A có %C và %H (theo khối lượng) lần lượt là 54,54% và 9,1%.
  Sử dụng dữ kiện trên để trả lời các câu 13, 14.
  A có công thức phân tử
  CH2O
  C2H4O
  C3H4O
  C7H6O
  Chọn phát biểu đúng về A :
  Có chứa một liên kết đôi (C = C) trong phân tử.
  Có chứa vòng benzen nên là anđêhit thơm.
  Tráng gương cho ra bạc theo tỉ lệ mol 1 : 4.
  Được điều chế bằng cách hiđrat hóa axetylen
  Dẫn 6,9 g rượu đơn chức A qua ống đựng CuO dư đun nóng được 6,6 g anđehit (hiệu suất phản ứng là 100%). A có tên gọi :
  Anđehit fomic.
  Anđehit axetic.
  Anđehit propionic
  Anđehit acrylic.
  11,6 g anđehit propionic tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 tạo được 32,4 g bạc. Hiệu suất phản ứng tráng gương đạt :
  90%
  80%
  75%
  37,5%
  Có bao nhiêu phản ứng hóa học xảy ra được khi cho 5 chất sau tác dụng với nhau từng đôi một : CH3CHO ; CH2 = CH – COOH ; H2 ; dung dịch NaOH ; dung dịch NaHCO3 :
  5
  6
  7
  8
  Khối lượng axit axetic thu được khi lên men 1 lít rượu 80 (cho khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml ; hiệu suất phản ứng đạt 100) là :
  83,47 g
  80 g
  64 g
  48,06 g
  Thể tích dung dịch NaOH 1M cần dùng để trung hòa 200 g dung dịch axit axetic 12% là :
  200 ml
  400 ml
  600 ml
  800 ml
  Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ :
  2% # 5%
  6% # 10%
  11% # 14%
  15% # 18
   
  Gửi ý kiến