Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

free counters

Điều tra ý kiến

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Quyền
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Hồng Lĩnh
Quận/huyện Thị xã Hồng Lĩnh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Giới thiệu Hiện đang học chuyên ngành kinh tế phát triển tại Đại học Kinh tế Quốc Dân
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 9190 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1522 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 185 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3168906 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này