Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

free counters

Điều tra ý kiến

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

Bài 9. Amin

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thùy Trang
Ngày gửi: 08h:21' 14-10-2017
Dung lượng: 6.6 MB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người
II. KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Viết công thức cấu tạo, gọi tên và chỉ rõ bậc của từng amin đồng phân có công thức phân tử sau: C3H9N.
Bài 9:
amin
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Cấu tạo phân tử
Amoniac
Amin bậc 1
Amin bậc 2
Amin bậc 3
Nhận xét: Amin có nguyên tử nitơ còn đôi e chưa liên kết ( tương tự NH3 ), có khả năng nhận thêm H+
Có tính bazơ
a. Tính bazơ
Thí nghiệm 1:
Hiện tượng:
Phenolptalein : chuyển thành màu hồng
Phenolphtalein : không đổi màu
1.Metylamin + phenolptalein
2. Anilin + phenolptalein
1. Tính chất hóa học
Giải thích:
1. Amin béo phản ứng với nước tương tự NH3 sinh ra ion OH-
CH3 NH2 + H2O ↔ [CH3NH3]+ + OH-
2. Anilin và các amin thơm khác phản ứng rất kém với nước.
Thí nghiệm 2:
Thí nghiệm 2:
Hiện tượng:
( Phân thành 2 lớp)
Phân thành 2 lớp
+ HCl
Giải thích:
C6H5NH2 + HCl → [C6H5NH3]+Cl−
anilin phenylamoni clorua

[C6H5NH3]+Cl− + NaOH→ C6H5NH2 + NaCl + H2O
Muối amoni hữu cơ bị thủy phân trong môi trường kiềm.
Nhận xét:
- Các amin tan nhiều trong nước như metylamin, etylamin,…có khả năng làm đổi màu chất chỉ thị, có tính bazơ mạnh hơn amoniac do ảnh hưởng của nhóm ankyl.
- Anilin có tính bazơ, nhưng không làm đổi màu chất chỉ thị,vì tính bazơ của nó rất yếu và yếu hơn amoniac. Đó là ảnh hưởng của gốc phenyl (tương tự phenol).
C6H5NH2Lực bazơ
b. Phản ứng thế ở nhân thơm của Anilin:
Thí nghiệm :
Br2 + Anilin
???
b. Phản ứng thế ở nhân thơm của Anilin:
Thí nghiệm :
Br2 + Anilin
???
Hiện tượng: Có kết tủa trắng xuất hiện.
 Nhận biết anilin
 
Gửi ý kiến