DANH MỤC

Ảnh ngẫu nhiên

TextAloud_Beta43.flv Cach_mang_thang_TamQuoc_khanh_va_nhung_ngay_dau_doc_lap.flv Chien_dich_Ho_Chi_Minh.flv HD_thu_bangPowerpoint_00_00_2200_02_50.flv Bat_cheo_1.flv ADN21.flv NHANDOINST1.flv Bat_cheo_3.flv Bat_cheo_2b.flv Bat_cheo_2a.flv Cc_saoma1.flv Btap_nst.flv Bat_cheo_4.flv CC_su_bat_thu.flv Ccsaoma2.flv Ccsaoma3.flv Ccsaoma41.flv Ccsaoma5.flv Copy_of_GPhan5.flv Phim_tim_hieu_Protein1.flv

Sắp xếp dữ liệu

BộThống kê violet

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Blog Hóa học)

  Tài nguyên dạy học

  CẢNH ĐẸP

  các bài tâp điện ly lớp 11

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Minh Chiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:02' 01-02-2009
  Dung lượng: 55.0 KB
  Số lượt tải: 465
  Số lượt thích: 0 người
  Bài tập chương dung dịch
  Câu 1. viết pt điên li của các chất sau:
  1.H2SO4 2.Sr(OH)2 ; 3.K3PO4 ; 4.BaCl2
  Câu 2.trong môt dung dịch có chứa a mol Ca2+;b mol Mg2+; c mol Cl-; d mol NO-3
  a:lập biểu thức liên hệ giữa a,b,c,d
  b;nếu a=0,01; b=0,01; c=0,03 thì d bằng bao nhiêu?
  Câu 3. một dung dịch chứa hai loại cation là Fe2+(0,1mol)và Al3+(0,2mol)cùng với hai loại anion Cl-(xmol) và SO42-(ymol).tính x,y biết răng khi cô cạn dung dịch thu được 46,9g chất rắn khan.
  Câu 4.có một dunh dịch chất điện ly yếu.khi nồng độ củ dung dịch thay đổi (nhiệt độ không đổi) thì
  a.độ điẹn ly và hăng số điên ly đều thay đổi
  b.đọ điên ly va hăng số điện ly đều không thay đổi
  c.độ điên ly thay đỏi và hằng số điện ly không đổi
  d. đọ điện ly không đổi và hằng số điện ly thay đổi
  Câu 5.có một chất điện ly yêu .khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch(nồng đọ không đổi)thì
  a.độ điẹn ly và hăng số điên ly đều thay đổi
  b.đọ điên ly va hăng số điện ly đều không thay đổi
  c.độ điên ly thay đỏi và hằng số điện ly không đổi
  d. đọ điện ly không đổi và hằng số điện ly thay đổi
  Câu 6.theo areniut chất nào sau đây là axit:
  a.HCl b.NaCl c.LiOH d.KOH
  Câu 7.trong pt điện li:
  H2O + H2O<->H3O++OH- Nước có vai trò là chất
  a.chỉ có nhận prrôton b.chỉ có cho prrôtôn
  c.nhận và cho prrôton d.không nhận và không cho proton
  Câu 8.theo thuyết bronstet,chất nào sau đây chỉ là axit?
  A,HCl B. HSO4 C.HCO3- D.NH3
  Câu 9.theo thuyết brrostet các ion:Na+;NH4+; CO32-,CHCOO-; HSO4-; K+;Cl-;HCO3- là axit,bazơ,lưỡng tính hay trung tính?tại sao?hãy dự dón các dung dịch của tong chất dưới dây sẽ có pH lớ hơn hay nhỏ hơn hay bằng 7:Na2CO3;KCl; CH3COONa; NH4Cl; NHSO4
  Câu 10. theo thuyết brrostet ion nào sau đây là lưỡng tính
  a. HCO3- b.Cl-; c.S2- d.PO43-
  Câu 11. có pus au: H2S + NH3<->NH4+ + HS- theo brrostet thì bazơ : H2S là:
  a.NH3 và HS- b. NH3 và NH4+ c. H2S và NH3 d. H2S và HS-
  Câu 12.trong dung dịch HNO3 0,01 M,tích số iôn củ nước là:
  a.[H+][OH-]=10-14 .[H+][OH-]>10-14
  b. .[H+][OH-]<10-14 d.không xác định được
  Câu 13.dung dịch KOH 0,001M có pH bằng bao nhiêu?
  a .pH=14 b. pH=11 c.pH=3 d.pH=7
  Câu 14. hoà tan them NaCl vào dung dịch NaCl thì pH của dung dịch mới thay đổi thế nào?
  a,tăng b, giảm c.không thay đổi d.lúc đầu giảm sau tăng dần
  Câu 15.nếu môt dd co pH =9 thì dd này là:
  a.axit, b.bazơ c.trung tính
  Câu 16.giá trị của pH nào
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓